Dag: 1. april 2018

Bokklubb Velkomsttilbud

Bokklubber med flotte velkomsttilbud og premier Leser du mye? Hvorfor ikke melde deg inn i en av disse flotte bokklubbene og få flotte velkomsttilbud / velkomstgaver for ditt medlemsskap. Det er ingen kjøpekrav, og medlemsskapet gjelder for 1 år. Du får gratis medlemsblad ca hver 3. uke. I medlemsbladet får du tilbud om periodens hovedbok […]

Rull til toppen